Viedli sme najtransparentnejšiu kampaň

Zistiť viac

Zuzana Hudeková

Za férové a hrdé Slovensko

Zuzana Hudeková
128

Zuzanin príbeh

Ing. Zuzana Hudeková, PhD., vyštudovala krajinnú architektúru na súčasnej Mendelovej univerzite v Brne a absolvovala doktorandské štúdium na FA STU v odbore urbanizmus. Vo svojej práci sa osobitne venuje projektom v oblasti tvorby krajiny a a zelenej infraštruktúry v sídelnom prostredí, kvality životného prostredia, udržateľného rozvoja, urbánnej biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy v sídelnom prostredí . Dlhodobo spolupracuje s viacerými inštitúciami a organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni.

V Bratislava iniciovala aj zrealizovala projekty tvorby novej zelene ako napr. opätovnej výsadby stromov na Hlavné námestie, vytvoreniu nového parčíku na Svoradovej a i. Presadzuje riešenia blízke prírode aj pri údržbe zelene v sídlach.

Spolupracovala s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci expertíznej činnosti na úseku územného plánovania a pri vypracovaní podkladových materiálov v rámci prípravy a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v rade Európskej únie k téme Kvalita sídelného prostredia so zameraním na zmenu klímy. S Úradom vlády SR spolupracovala na implementácii programu SK02 „Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia pred povodňami a suchom“.

Bola členkou riešiteľského kolektívu v rámci výskumnej úlohy „Stanovenie regulatívov pre metodiku spracovania ÚPD so zameraním na zadržiavanie dažďových vôd v urbanizovanom prostredí (Urbion 2012) a členkou riešiteľského kolektívu Návrhu zásad a pravidiel územného plánovania (2013). Je autorkou STN 83 7010 Ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie, členkou autorského kolektívu arboristických štandardov. Pôsobí aj ako expert Únie miest SR pre oblasť životné prostredie v pracovnej skupine pre biodiverzitu, v Národnej pracovnej skupine pre adaptáciu na zmenu klímy MŽP SR ako aj v Pracovnej skupine monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami MŽP SR.

Rovnako je členka medzinárodnej pracovnej skupiny Klimatickej aliancie pre adaptáciu na zmenu klímy, členka medzinárodnej pracovnej skupiny „Mayors adapt practitionners“ , členka ďalších profesných organizácií: Spolku architektov Slovenska, členka Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie, podpredsedkyňa a členka Správnej rady ISA Slovensko (Medzinárodnej spoločnosti arboristov, asociovaná organizácia Slovensko), predseda Regionálneho ekologického centra Bratislava. Pravidelne publikuje v rôznych odborných médiách.

/perch/resources/profilehudekova.png

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.